tel. 41 357 78 10

Wielki Piątek – Liturgia Wielkiego Piątku 2021

W Wielki Piątek, Kościół wspomina mękę i śmierć Chrystusa. Od najdawniejszych czasów w tym dniu nie odprawia się Mszy św. Jest to dzień postu ścisłego i umartwienia.

W naszym kościele przed rozpoczęciem Liturgii Wielkiego Piątku została odprawiona Droga Krzyżowa, której przewodniczył ks. Tomasz.

Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczęła się w ciszy.

Główny celebrans po dojściu do ołtarza upadł na twarz w geście uniżenia się człowieka oraz smutku i bólu Kościoła.

Po wysłuchaniu opisu Męki Chrystusa według św. Jana i homilii wygłoszonej przez ks. Proboszcza rozpoczęła się uroczysta modlitwa zawierająca 11 wezwań i obejmująca wszystkie potrzeby kościoła i świata. Jedno z wezwań modlitwy nawiązywało do obecnej sytuacji epidemicznej na świecie. Prosiliśmy w niej za wszystkich udręczonych trwającą epidemią, aby nasz Bóg i Pan przywrócił chorym zdrowie, dał siły tym, którzy się nimi opiekują, pocieszył płaczące rodziny, a zmarłym dał pełnię odkupienia.,

Następnie rozpoczęła się adoracja Krzyża. Główny celebrans 3 razy zaintonował: “Oto drzewo Krzyża na którym zawisło Zbawienie świata”.  Wierni w tym roku podchodząc do krzyża oddawali cześć poprzez przyklęknięcie.

Po zakończeniu adoracji miał miejsce obrzęd przyjęcia Komunii świętej przechowywanej ze Mszy Wieczerzy Pańskiej odprawionej poprzedniego dnia.

Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku procesyjne przeniesiono Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego, któremu w tym roku towarzyszy hasło: “DLA CIEBIE”.

Po zakończeniu obrzędów księża wikariusze obnażyli główny ołtarz.

Wielki Piątek – Liturgia Wielkiego Piątku 2021
Przewiń na górę