tel. 41 357 78 10

Obecnie pracujący

Proboszcz

ks. Jan Staworzyński

prałat, KKW, ur. 1953 (Wiślica), wyśw. 1978, mian. 2008

Wikariusze

ks. Tomasz Kaczówka

mgr teol., ur. 1987 (Smęgorzów – diec. tarnowska), wyśw. 2012, mian. 2020

ks. Artur Zakrzewski

mgr teol., ur. 1982 (Stojewsko), wyśw. 2008, mian. 2021

Przewiń na górę