tel. 41 357 78 10

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

W Wielki Czwartek, 1 kwietnia 2021 roku uroczystą Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa – jedno wielkie święto „Pascha”. Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz w koncelebrze z księżmi Wikariuszami Krzysztofem i Tomaszem oraz z ks. Józefem.

W czasie hymnu „Chwała na wysokości Bogu” dzwoniły wszystkie dzwony i dzwonki, które odtąd zamilkły, aż do Wielkiej Soboty.

W homilii ks. Krzysztof mówił o sakramentach ustanowionych przez Jezusa w Wieczerniku: Eucharystii i Kapłaństwie.

Na zakończenie Mszy nie usłyszeliśmy słów: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Po Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział uczniom „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.

Najświętszy Sakrament został przeniesiony do tzw. Ołtarza Wystawienia – „ciemnicy” – upamiętniającą wydarzenia pojmania i uwięzienia Jezusa. Towarzyszy jej hasło : ZA CIEBIE.

Po zakończeniu ceremonii nastąpiło obnażenie ołtarza, które oznacza cierpiącego Chrystusa, który wyzuł się wszystkiego. 

Przedstawiciele dzieci i HSNSPJ złożyli księżom życzenia.

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej
Przewiń na górę