tel. 41 357 78 10

Dziecięca Rodzina Sercańska

Założenia Dziecięcej Rodziny Sercańskiej

Wyróżnić możemy cztery podstawowe zasady DRS-u:

  1. Żyj miłością Serca Jezusa!
  2. Jednocz się z Jezusem w Eucharystii
  3. Wynagradzaj!
  4. Głoś Bożą miłość!

1. Żyj miłością Serca Jezusa!

Zgłębienie tajemnicy miłości Bożego Serca w naturalny sposób powinno prowadzić do umiłowania Boga i bliźniego z którym przychodzi żyć na co dzień. Źle byłoby, gdyby nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa kończyło się jedynie na deklaracjach. Dlatego też uczymy dzieci dostrzegać Bożą miłość w ich życiu i odwzajemniać ją poprzez codzienne zjednoczenie z Chrystusem, życie w łasce uświęcającej i kierowanie się Przykazaniami. Dzieci powinny też uświadomić sobie fakt, że ich postawę jako przyjaciół Serca Jezusa ma cechować szacunek i pragnienie dobra drugiego człowieka.

2. Jednocz się z Jezusem w Eucharystii

Wejście w tajemnice Bożego Serca jest równocześnie coraz głębszym wchodzeniem w tajemnicę Eucharystii, która jest jednym z najwspanialszych darów miłującego Serca Boga. Dzieci poznając wartość Eucharystii i coraz pełniej w niej uczestnicząc, jednoczą się z Jezusem. Zostają także uzdolnione do postaw świadczących o miłości i przynależności do Niego. Uczą się jak swoje codzienne sprawy włączyć w zbawczą Ofiarę Jezusa. Ważne będzie uwrażliwienie dzieci na Bożą obecność w Najświętszym Sakramencie. Wdrażanie ich do praktyki Adoracji, nawiedzania Najświętszego Sakramentu i Komunii Duchowej.

3. Wynagradzaj!

Kościół na przestrzeni wieków wskazywał na konieczność i wagę zadośćuczynienia w życiu chrześcijańskim. Człowiek, który kocha, w sposób szczególny dostrzega ból ukochanego. W sposób naturalny rodzi się w nim potrzeba pocieszenia, przyniesienia ulgi, wynagrodzenia za doświadczone zło. Animatorzy powinni starać się, aby podczas spotkań formacyjnych uwrażliwiać dzieci na podejmowanie właściwych swojej grupie wiekowej czynów wynagradzających. Ponieważ jednym z fundamentów wynagrodzenia jest świadomość grzechu, wychowywać należy dzieci do regularnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w I piątki miesiąca. Uwrażliwiać na wynagradzający charakter Komunii św. pierwszopiątkowej a także drobne wyrzeczenia podejmowane w duchu miłości do Boga.

4. Głoś Bożą miłość!

Możliwość głębokich przeżyć religijnych oraz radość we Wspólnocie pozostawia niezatarty ślad i pragnienie kolejnych doświadczeń. Przeżywana radość z bliskości Jezusa generuje potrzebę dzielenia się własnymi doświadczeniami z innymi. Bardzo szybko może okazać się, również że dzieci autentycznie żyjąc wiarą i miłością do Jezusa, w sposób bezwiedny stają się apostołami w środowisku szkolnym, koleżeńskim i rodzinnym. https://drs.org.pl/

DRS w Pińczowie działa od 2 lat. Początkowe spotkania odbywały się na dodatkowych zajęciach w szkole. Obecnie spotykamy się w salce katechetycznej w 2 grupach. Mogą należeć dzieci od klasy III.

Rok I poznaje Serce Jezusa i zdobywa sprawności, by otrzymać znak przynależności- krzyżyk z sercem i złożyć przyrzeczenie. Spotkania są dwa razy w miesiącu.

Do II roku należą dzieci które przeszły już formację i poznają Obietnice Najświętszego Serca Jezusa. Spotkania są w I Piątek Miesiąca. Przygotowujemy też czasem adorację Najświętszego Sakramentu.

Do całej wspólnoty należy ponad 20 osób. Przy współpracy rodziców spotykamy się razem na integracji np. Mikołajki, Opłatek, wyjazdy w ferie i wakacje do sanktuariów, na odpoczynek. Zapraszamy chętne dzieci, by włączyły się do tej grupy i żyły blisko Serca Jezusa.

https://m.youtube.com/watch?v=uBG9KqsEkis&feature=youtu.be

 

Przewiń na górę