tel. 41 357 78 10

Kancelaria

Kancelaria parafialna urzęduje:

 • poniedziałek: 08:00 – 09:00
 • wtorek: 16:00 – 17:00
 • środa: 08:00 – 09:00
 • czwartek: 16:00 – 17:00
 • piątek: 08:00 – 09:00

UWAGA!!!
Z racji “kolędy” kancelaria parafialna w miesiącu STYCZNIU urzęduje tylko rano od 8.00-9.00.

Sakramenty i obrzędy

Chrzest

 1. W odpowiednim czasie, przynajmniej na 4 tygodnie przed planowanym Chrztem rodzice zgłaszają chęć Chrztu dziecka w kancelarii.
 2. Należy przynieść ze sobą do wglądu Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 3. Należy podać imię i nazwisko oraz dane personalne rodziców chrzestnych.
 4. Rodzice i chrzestni przygotowują się religijnie na uroczystość Chrztu Świętego dziecka: przystępują do Spowiedzi św., aby w dniu Chrztu dziecka przyjąć Komunię św. (chyba, że nie mogą, np. z powodu małżeństwa cywilnego rodziców dziecka).

Kto może być chrzestnym?
Chrzestnymi dla dziecka mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi, które swym życiem mogą dać przykład dziecku.
Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko “od święta”).

Chrzestni spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, że mogą pełnić tę funkcję.

Do obrzędu chrztu potrzebna jest świeca i biała szata.

Małżeństwo

Narzeczeni przygotowujący się do Sakramentu Małżeństwa zobowiązani są do zgłoszenia się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed datą ślubu z następującymi dokumentami:

 • Metryka chrztu (aktualna – ważna 3 miesiące),
 • Świadectwo bierzmowania,
 • Zaświadczenie o ukończonym katechezy przedmałżeńskiej,
 • Dowód osobisty,
 • Data I Komunii św., parafia,
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 3 miesiące),
 • Dane rodziców: zawód, nazwisko panieńskie matki,
 • Dane świadków (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania);

Narzeczeni obowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach dotyczących poradnictwa rodzinnego, potwierdzone zaświadczeniem o odbytych spotkaniach.

Pogrzeb

W celu zgłoszenia pogrzebu wymagane są następujące dokumenty:

 • Karta zgonu,
 • Potwierdzenie przyjęcia sakramentów świętych,
 • Ustalenie godziny pogrzebu najpierw w kancelarii parafialnej,

Zachęcamy rodzinę zmarłego do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania przed pogrzebem, aby podczas Mszy Św. pogrzebowej przyjąć Komunię Św. w intencji zmarłego.

Informacja o ochronie danych osobowych

W związku z wejściem w życie „Dekretu Ogólnego KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” informujemy, że w kancelarii parafialnej będą obowiązywały zasady takie jak w innych instytucjach publicznych.

 • Świadectwo chrztu lub inne zaświadczenie, może otrzymać jedynie pełnoletnia osoba, której dane dotyczą.
 • Świadectwo chrztu lub inne zaświadczenie dla nieletnich będą mogli otrzymać tylko i wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
 • Osoby trzecie nie mogą występować w sprawach, które ich bezpośrednio nie dotyczą.
 • Możliwość uzyskania jakiegokolwiek zaświadczenia czy świadectwa w kancelarii parafialnej przez osoby trzecie, będzie możliwe tylko ma podstawie prawnego pełnomocnictwa.
 • Uzyskanie świadectwa chrztu czy innego zaświadczenia w kancelarii parafialnej będzie możliwe po zweryfikowaniu tożsamości osoby proszącej, której dane dotyczą. Prosimy posiadać przy sobie dowód tożsamości.

ks. Sebastian Wieczorek
Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych

Przewiń na górę