tel. 41 357 78 10

Róże Żywego Różańca

rozaniec
“Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”
Słowa Matki Bożej wypowiedziane w Fatimie 13 maja 1917 r.

Ceremoniał Żywego Różańca powstał z troski o dobro duchowe Narodu Polskiego i rozwój religijno–moralny obecnych i przyszłych pokoleń. Ufamy, że Żywy Różaniec jako wypróbowane narzędzie Opatrzności Bożej zjednoczenia ludzi z Bogiem i z braćmi oraz środek uświęcenia dusz, pomoże młodemu pokoleniu skutecznie wytrwać w wierze ojców.

W Różach podejmowane są modlitwy o nowych członków Żywego Różańca. By powstały nowe Róże w naszej wspólnocie parafialnej: dziecięce, młodzieżowe, męskie oraz żeńskie.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

• Zapisanie imienia w Księdze Żywego Różańca i odmawianie codziennie dziesiątki różańca;
• Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych;
• Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach Maryjnych;
• Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską;
• Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika
• Udział w pogrzebie zmarłego członka Róży Żywego Różańca oraz w modlitwach.

Przewiń na górę