tel. 41 357 78 10

Rozpoczęliśmy Triduum Paschalne – Msza Wieczerzy Pańskiej

W Wielki Czwartek, 28 marca 2024 r. uroczystą Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz, który także wygłosił homilię.
W czasie hymnu „Chwała na wysokości Bogu” dzwoniły wszystkie dzwony i dzwonki, które odtąd zamilkły, aż do Wielkiej Soboty.

Na zakończenie Mszy nie usłyszeliśmy słów: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Po Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział uczniom „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. W uroczystej procesji, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ołtarza Wystawienia tak zwanej „ciemnicy” przy śpiewie pieśni „Sław języku tajemnicę…”.

Po zakończeniu ceremonii nastąpiło obnażenie ołtarza, które oznacza cierpiącego Chrystusa, który wyzuł się wszystkiego.  

Rozpoczęliśmy Triduum Paschalne – Msza Wieczerzy Pańskiej
Przewiń na górę