tel. 41 357 78 10

Liturgia Wielkiego Piątku

W Wielki Piątek, Kościół wspomina mękę i śmierć Chrystusa. Od najdawniejszych czasów w tym dniu nie odprawia się Mszy św. Jest to dzień postu ścisłego i umartwienia.

Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczęła się w ciszy.

Główny celebrans – ks. Proboszcz po dojściu do ołtarza upadł na twarz w geście uniżenia się człowieka oraz smutku i bólu Kościoła.

Po wysłuchaniu opisu Męki Chrystusa według św. Jana odczytanej przez kapłanów, i homilii wygłoszonej przez ks. Tomasza rozpoczęła się uroczysta modlitwa zawierająca 1o wezwań i obejmująca wszystkie potrzeby kościoła i świata.

Następnie ks. Proboszcz dokonał uroczystego odsłonięcia Krzyża ze śpiewem: “Oto drzewo Krzyża na którym zawisło Zbawienie świata”.

Po oddaniu czci Krzyżowi przez duchownych rozpoczęła się Adoracja przez wszystkich wiernych. Podchodzili oni ze wszystkich stron i oddawali cześć Krzyżowi poprzez ucałowanie.

Po jej zakończeniu miał miejsce obrzęd przyjęcia Komunii świętej przechowywanej ze Mszy Wieczerzy Pańskiej odprawionej poprzedniego dnia.

Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku procesyjne przeniesiono Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego, któremu w tym roku towarzyszy hasło: “GŁOŚCIE EWANGELIĘ PUSTEGO GROBU”.

Po zakończeniu obrzędów obnażono główny ołtarz.


Liturgia Wielkiego Piątku
Przewiń na górę