tel. 41 357 78 10

Zakończyliśmy Rok Pański 2020

31 grudnia – w ostatni dzień Roku Pańskiego 2020, podczas Mszy św. o godz. 17.00 dziękowaliśmy Panu Boga za miniony rok. Eucharystii przewodniczył  i homilię wygłosił ks. Proboszcz.

Podczas kazania ks. Proboszcz porównał nasze życie tu na ziemi do pielgrzymowania. Wyraził także radość i wdzięczność tym, którzy w minionym, niełatwym roku żywo włączali się w życie parafialne Kościoła.

Ks. Proboszcz podał także statystyki z życia parafialnego. Dziękowaliśmy Bogu za 7 zawartych związków małżeńskich w naszej parafii, za 34 młodych ludzi, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Wyraziliśmy wdzięczność Bogu za sakrament chrztu świętego, który przyjęło 25 dzieci, za 45 dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przystąpiły do Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz I Komunii Świętej. Dziękowaliśmy także za 110 osób, które Pan powołał do siebie i prosiliśmy dla nich o radość życia wiecznego.

Po Komunii św. miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne.


Przepraszaliśmy za grzechy niewiary, za obojętność wobec Boga i Kościoła, za profanacje, za zaniedbanie chrześcijańskie, za opuszczanie niedzielnej Mszy św., za krzywdy wyrządzone innym, grzech pychy, rozbite rodziny, niewierności małżeńskie, grzech kłamstwa, obmowy, oczerniania.

Prosiliśmy także przez wstawiennictwo naszego Patron św. Jana Ap. i Ew. oraz Najświętszą Maryję Pannę, aby Nowy Rok 2020 był czasem sprawiedliwości, pokoju i świętości.

Na zakończenie nabożeństwa odśpiewaliśmy hymn Te Deum Laudamus.

Zakończyliśmy Rok Pański 2020
Przewiń na górę