tel. 41 357 78 10

Wizytacja kanoniczna w naszej parafii

W niedzielę, 4 października 2020 r.  w naszej parafii gościliśmy bpa Andrzeja Kaletę, który przeprowadzał  Wizytację Kanoniczną.

O godz. 9.00 bp. Andrzej Kaleta rozpoczął wizytację w naszej parafii.

Najpierw udał się do Sióstr Sercanek i księży Wikariuszy na krótką rozmowę.

Na godz. 10.00 udał się do kościoła. Podczas Mszy św., której przewodniczył ks. Mirosław Kowalski bp. Andrzej wygłosił kazanie.

Po znaku krzyża i pozdrowieniu – przedstawiciele Parafian oraz dzieci wyraziły radość z przybycia ks. Biskupa.

Po błogosławieństwie końcowym ks. Biskup podszedł do zebranych dzieci, by udzielić im indywidualnego błogosławieństwa.

Kolejnym miejscem gdzie udał się ks. Biskup był parafialny cmentarz. W asyście księdza Dziekana, naszego Proboszcza oraz księży Proboszczów parafii Pińczowskich odmówił modlitwy w intencji wszystkich spoczywających na cmentarzu.

O godz. 12.00 sprawowana była uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa.

Słowa powitania w kierunku ks. Biskupa skierował p. Burmistrz wraz ze swą małżonką. Przedstawił on także historię parafii.

Po Komunii św. miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Wizytacja kanoniczna powinna odbywać się w każdej parafii co 5 lat. Nie jest ona „czasem sprawdzania”, ale przede wszystkim jest okazją do spotkań z wiernymi, czasem umacniania ich wiary i wskazywania drogi na przyszłość. W tradycji chrześcijańskiej biskupi są kontynuatorami misji apostołów. Biskupi tworzą we wspólnocie z Papieżem Urząd Nauczycielski Kościoła. Leży on w kompetencji tych, którzy są powołani do posługi nauczania w dziedzinie wiary i moralności na mocy autorytetu otrzymanego przez Chrystusa. Nauka Kościoła jest dziełem Urzędu Nauczycielskiego, który naucza na podstawie autorytetu, jakiego Chrystus udzielił Apostołom i ich następcom (KKK, 2034).

Wizytacja kanoniczna w naszej parafii
Przewiń na górę