tel. 41 357 78 10

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

W Wielki Czwartek, 6 kwietnia 2023 roku uroczystą Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa – jedno wielkie święto „Pascha”. Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz w koncelebrze z księdzem Arturem, ks. Józefem i ks. Tomaszem, który wygłosił homilię. 

W czasie hymnu „Chwała na wysokości Bogu” dzwoniły wszystkie dzwony i dzwonki, które odtąd zamilkły, aż do Wielkiej Soboty.

Na zakończenie Mszy nie usłyszeliśmy słów: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Po Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział uczniom „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. W uroczystej procesji, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ołtarza Wystawienia tak zwanej „ciemnicy” przy śpiewie pieśni „Sław języku tajemnicę…”.

Po zakończeniu ceremonii nastąpiło obnażenie ołtarza, które oznacza cierpiącego Chrystusa, który wyzuł się wszystkiego. 

Tegorocznej Ciemnicy towarzyszy hasło: „CÓŻEM CI UCZYNIŁ?”.

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej
Przewiń na górę