tel. 41 357 78 10

Namaszczenie chorych

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,14-15)

W naszej parafii chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy w każdą I sobotę miesiąca. Ktokolwiek jednak znajdzie się w nagłej potrzebie przyjęcia tego sakramentu, otrzyma go w każdym czasie.

Namaszczenia chorych udziela się następującym osobom:

  • zagrożonym poważną chorobą
  • zagrożonym śmiercią
  • będącym w podeszłym wieku
  • oczekującym na poważną operację
  • nieprzytomnym, którzy wcześniej prosili o ten sakrament lub by o niego poprosili

Ile razy można przyjąć sakrament namaszczenia chorych?

Ten sakrament może być udzielany kilkakrotnie, jeśli chory po przyjęciu tego sakramentu wyzdrowiał i ponownie zachorował albo jeśli jego życiu zagraża niebezpieczeństwo (np. poważna operacja).

Zgłaszanie chorego:

Zgłaszając chorego należy podać imię i nazwisko oraz jego dokładny adres. Należy także określić jego stan zdrowia – zwłaszcza, gdy chory nie jest w stanie przyjąć Komunii Świętej.

Chory w czasie odwiedzin ma możliwość przystąpienia do Spowiedzi św. i przyjęcia Komunii Świętej. Zawsze przy tej okazji jest możliwość udzielenia Sakramentu Chorych, który może być przyjmowany wielokrotnie nawet w czasie tej samej choroby.

Przygotowania w domu chorego:

Stół w pobliżu łóżka chorego należy nakryć białym obrusem. Umieszczamy na nim krzyż, a obok świece i wodę święconą. Na małym talerzyku przygotowujemy trochę soli oraz kilka kulek z waty do oczyszczenia palców po namaszczeniu. Dobrze jest, jeśli przygotuje się szklankę z wodą, aby chory mógł napić się, by od razu przełknąć hostię. Jeśli chory ma zawsze kłopoty z połykaniem, osoba opiekująca się nim, musi wcześniej powiedzieć o tym księdzu. Kapłan udzielając Komunii Świętej poda tylko cząstkę hostii.

Przewiń na górę