tel. 41 357 78 10

I Komunia Święta

„A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to moja krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów»” (Mt 26, 26)

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego (KKK 1324). Pełny i świadomy udział w tej celebracji umacnia więź z Chrystusem i kształtuje życie duchowe człowieka. Za odpowiedni wiek do przyjęcia dziecka do pierwszej spowie­dzi i Komunii Świętej uważa się wiek, który określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kan 913) czego wykładnią jest dekret Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego: „W Diecezji Kieleckiej od 1 września 2012 r., Pierwsza Komunia Święta będzie udzielania, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentach czyli pod koniec klasy trzeciej szkoły podstawowej”.

Wymagane jest:

  • Uczestnictwo w szkolnym nauczaniu religii (opanowanie materiału przewidzianego w Programie Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach).
  • Opanowanie pamięciowe podstawowych modlitw, określonych przez katechetę.
  • Uczestnictwo w katechezie parafialnej (według ogłoszeń duszpasterskich).
  • Systematyczny udział dziecka wraz z rodzicami w niedzielnej i świątecznej Eucharystii oraz nabożeństwach okolicznościowych.
  • Potwierdzenie faktu Chrztu Świętego (jeżeli Chrzest odbył się nie w naszej parafii wymagane jest Świadectwo Chrztu Świętego).

Stan przygotowania dziecka, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 914), ocenia Ksiądz Proboszcz i decyduje o jego dopuszczeniu.

Przewiń na górę