tel. 41 357 78 10

Chrzest

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28,19)

Chrzest jest pierwszym sakramentem i stanowi fundament całego życia chrześcijańskiego. Jest bramą życia w Duchu Świętym i „drzwiami” otwierającymi dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest wchodzimy do Świętego Kościoła Powszechnego powiększając Jego organizm.

Skutki Chrztu:

 • gładzi grzechy,
 • daje życie nadprzyrodzone,
 • włącza nas do wspólnoty Kościoła Świętego,
 • daje udział w kapłaństwie Chrystusa.

Wymagane jest:

 • aby chrzest zgłosili rodzice lub Ci, którzy ich prawnie zastępują (nie mogą ich w tej sprawie wyręczyć osoby trzecie, krewni lub przyjaciele),
 • aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku /jeżeli jej zupełnie nie ma , chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie (KPK, kan 868)/

Kto może zostać chrzestnym?

 • Chrzestnym dla dziecka, mogą być osoby, które otrzymały Sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania
 • Są osobami praktykującymi, które swoim życiem mogą dać przykład dziecku. Chrzestny pomaga rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie, lub mający niewiele wspólnego z życiem Kościoła (osoby niepraktykujące)
 • W przypadku uczniów szkół średnich, osoby które uczestniczą w katechezie szkolnej (Potrzebne jest zaświadczenie od katechety, że dana osoba uczęszcza na katechezę)
 • Chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka.

Chrzestni spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenie swojego Księdza Proboszcza, że mogą pełnić tę funkcję.

Formalności związane z Sakramentem Chrztu:

 • Rodzice zgłaszają chęć Chrztu dziecka do kancelarii przynajmniej 3 tygodnie przed planowaną uroczystością.
 • Należy zabrać ze sobą do wglądu akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Należy podać dane personalne rodziców dziecka i rodziców chrzestnych.
 • Zarówno rodzice, jak i chrzestni przygotowują się religijnie na Uroczystość Chrztu dziecka poprzez sakrament pokuty i pojednania, aby w dniu chrztu przyjąć Komunię Świętą (chyba, że rodzice nie mogą, np. z powodu małżeństwa cywilnego).
 • Należy przynieść zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o życiu zgodnym z wiarą i odpowiadającym funkcji, którą mają pełnić.
 • Do obrzędu Chrztu niezbędna jest biała szata i świeca dla dziecka.
 • Gdyby Chrzest miał być przełożony z różnych przyczyn, należy o tym niezwłocznie poinformować parafię.

Rodzice dziecka, rodzice chrzestni stawiają się w zakrystii co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii celem złożenia podpisów w księdze Chrztu Świętego.

Przewiń na górę