tel. 41 357 78 10

Bierzmowanie

„Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce,
a oni otrzymywali Ducha Świętego”. (Dz 8,17)

Sakrament Bierzmowania jest wydarzeniem w którym ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i nałożenie ręki szafarza dar samego Ducha Świętego. Przez Jego siedmiorakie dary zobowiązani jesteśmy jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Obok chrztu i Eucharystii należy do grupy Sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego. Bierzmowanie jest zatem owocnym spotkaniem z Chrystusem, który umacnia młodego człowieka, w ważnym momencie, jakim jest jego wszechstronne dojrzewanie i wkraczanie w dorosłość.

Wymagane jest:

 • Przedstawienie przez kandydata Świadectwa Chrztu Świętego z parafii w której miał on miejsce (jeżeli Chrzest był w naszej parafii nie potrzeba zaświadczenia).
 • W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego Księdza Proboszcza na udzielenie Sakramentu Bierzmowania poza parafią zamieszkania.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej.
 • Opinia katechety o kandydacie.
 • Spełnienie warunków przygotowania formacyjnego.

Warunki, które musi spełniać kandydat do Sakramentu Bierzmowania:

 • W każdą niedzielę i święto pobożnie uczestniczyć we Mszy św. wewnątrz kościoła.
 • W każdy I piątek miesiąca przystępować do Sakramentu pokuty i uczestniczyć we Mszy św.
 • Uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych, nabożeństwach pasyjnych i majowych.
 • Systematycznie uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych.
 • Sumiennie uczestniczyć w katechezie szkolnej.
 • Wykazać się postawą odpowiedzialności i dojrzałości zarówno w Kościele jak i na katechezie.

Świadkiem Sakramentu Bierzmowania może być:

 • Osoba, która przyjęła Sakrament Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii.
 • Jest osobą praktykującą, która regularnie uczestniczy w niedzielnej Eucharystii i życiu Kościoła.
 • Osoba, która nie znajduje się w związku niesakramentalnym.
 • W przypadku uczniów szkół średnich uczestniczy w katechezie szkolnej.

Świadkowie Bierzmowania spoza naszej parafii, przedstawiają zaświadczenie swojego Księdza Proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

Przewiń na górę