tel. 41 357 78 10

Młodzież przyjęła Sakrament Bierzmowania – 2024

W sobotę , 20 kwietnia 2024 r. podczas Mszy św. o godz. 17.00 w naszej parafii udzielono sakramentu bierzmowania 32 uczniom VIII klas. Szafarzem sakramentu był Andrzej Kaleta – biskup pomocniczy diecezji kieleckiej.

Młodzież mająca przyjąć sakrament bierzmowania zgromadziła się w kościele pół godz. przed Mszą św.

O godz. 17.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia. Na samym początku przedstawiciele Rodziców witając ks. biskupa poprosili o udzielenie ich dzieciom sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Po Ewangelii ks. biskup przeprowadził dialog z ks. proboszczem pytając czy młodzież jest przygotowana do przyjęcia tego sakramentu. Ks. proboszcz zaświadczył, że są godni przyjęcia tego sakramentu, że przygotowywali się do niego przez rok. Następnie sama młodzież musiała wyrazić chęć przyjęcia go i powiedzenia czego oczekują.

Po homilii, którą wygłosił ks. biskup,  kandydaci odnowili przyrzeczenia chrzcielne.

I nadszedł moment udzielenia sakramentu bierzmowania. Najpierw ks. biskup i wszyscy obecni kapłani z wyciągniętymi nad kandydatami rękami odmówili modlitwę. 

Po niej nadszedł moment namaszczenia krzyżmem św. czoła każdego bierzmowanego. Na słowa: Przyjmij znamię Ducha św. każdy odpowiadał Amen. Następnie świadkowie założyli na szyję wybierzmowanych krzyże.

Wybierzmowani przyjęli także z rąk ks. bpa  Komunię św.

Po Komunii św. młodzież wyraziła swoje podziękowanie najpierw ks. biskupowi, następnie księżom, świadkom i wszystkim którzy pomogli im właściwie przygotować się do przyjęcia tego sakramentu i otaczali ich swoją modlitwą. 

Młodzież przyjęła Sakrament Bierzmowania – 2024
Przewiń na górę