tel. 41 357 78 10

Młodzież przyjęła Sakrament Bierzmowania

W sobotę , 29 kwietnia 2023 r. podczas Mszy św. o godz. 16.00 w naszej parafii udzielono sakramentu bierzmowania 52 uczniom VIII klas. Szafarzem sakramentu był Marian Florczyk – biskup pomocniczy diecezji kieleckiej.

Młodzież mająca przyjąć sakrament bierzmowania zgromadziła się w kościele pół godz. przed Mszą św.

Kilkanaście minut przed Mszą św. do kościoła przybył ks. biskup w asyście ks. proboszcza i ks. dziekana. Po krótkiej modlitwie rozpoczął rozmowę z bierzmowanymi. Zadawał pytania dotyczące sakramentu bierzmowania. Następnie przeszedł do zakrystii, aby ubrać się w szaty do sprawowania Liturgii.

Po godz. 16.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia. Na samym początku przedstawiciele Rodziców młodzieży bierzmowanych witając bochnem chleba ks. biskupa poprosili o udzielenie ich dzieciom sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Po Ewangelii ks. biskup przeprowadził dialog z ks. proboszczem pytając czy młodzież jest przygotowana do przyjęcia tego sakramentu. Ks. proboszcz zaświadczył, że są godni przyjęcia tego sakramentu, że przygotowywali się do niego przez rok. Następnie sama młodzież musiała wyrazić chęć przyjęcia go i powiedzenia czego oczekują.

Po homilii, którą wygłosił ks. biskup,  kandydaci odnowili przyrzeczenia chrzcielne.

I nadszedł moment udzielenia sakramentu bierzmowania. Najpierw ks. biskup i wszyscy obecni kapłani z wyciągniętymi nad kandydatami rękami odmówili modlitwę. Po niej sami kandydaci prosili o dary Ducha Świętego. Symbolem tego, było 7 zapalonych świec symbolizujących 7 darów Ducha Świętego.

Po niej nadszedł moment namaszczenia krzyżmem św. czoła każdego bierzmowanego. Na słowa: Przyjmij znamię Ducha św. każdy odpowiadał Amen. Następnie świadkowie założyli na szyję wybierzmowanych krzyże.

Wybierzmowani przyjęli także z rąk ks. bpa  Komunię św.

Po Komunii św. młodzież wyraziła swoje podziękowanie najpierw ks. biskupowi, następnie księżom, dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, świadkom i wszystkim którzy pomogli im właściwie przygotować się do przyjęcia tego sakramentu i otaczali ich swoją modlitwą. 

Każdy bierzmowany otrzymał również pamiątkowy dyplom dzisiejszego wydarzenia.

Młodzież przyjęła Sakrament Bierzmowania
Przewiń na górę