tel. 41 357 78 10

Liturgia Wielkiego Piątku – 2022

W Wielki Piątek, Kościół wspomina mękę i śmierć Chrystusa. Od najdawniejszych czasów w tym dniu nie odprawia się Mszy św. Jest to dzień postu ścisłego i umartwienia.

Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczęła się w ciszy.

Główny celebrans – ks. Proboszcz po dojściu do ołtarza upadł na twarz w geście uniżenia się człowieka oraz smutku i bólu Kościoła.

Po wysłuchaniu opisu Męki Chrystusa według św. Jana odczytanej przez kapłanów, i homilii wygłoszonej przez ks. Artura rozpoczęła się uroczysta modlitwa zawierająca 11 wezwań i obejmująca wszystkie potrzeby kościoła i świata. W tym roku została dołączona modlitwa za Naród Ukraiński.

Następnie ks. Proboszcz dokonał uroczystego odsłonięcia Krzyża ze śpiewem: “Oto drzewo Krzyża na którym zawisło Zbawienie świata”.

Po oddaniu czci Krzyżowi przez duchownych rozpoczęła się Adoracja przez wszystkich wiernych. Podchodzili oni ze wszystkich stron i oddawali cześć Krzyżowi poprzez ucałowanie.

Po jej zakończeniu miał miejsce obrzęd przyjęcia Komunii świętej przechowywanej ze Mszy Wieczerzy Pańskiej odprawionej poprzedniego dnia.

Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku procesyjne przeniesiono Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego, któremu w tym roku towarzyszy hasło: “BÓG NIE UMARŁ”.

Po zakończeniu obrzędów obnażono główny ołtarz.

Liturgia Wielkiego Piątku – 2022
Przewiń na górę